Перелік курсів за вибором та факультативів
для до профільної підготовки та профільного навчання

Напрям Курси за вибором Факультативи
Поглиблене вивчення математики Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики (8 клас) Розв’язування задач з параметрами (8 клас)
Поглиблене вивчення інформатики
Основи алгоритмізації та програмування (8-9 класи)  

Подільність цілих чисел (8 клас) 

 
Десять уроків гармонії (9 клас)  

Геометричний практикум (9 клас)

 
Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей (9 клас)  
Поглиблене вивчення економіки 

Задачі економічного змісту в курсі алгебри (8-9  класи)

Клієнт банку (9 клас)
Основи сімейного господарювання (8 клас)  
Математичний профіль    Вища математика (10-11 класи)  Комплексні числа та їх застосування (11 клас)
 Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах (10 клас)  
Microsoft Excel у профільному навчанні (10 клас)   
 Інформаційно-технологічний профіль   

Основи візуального програмування (11 клас)

 
 Інформаційний працівник (11 клас)  
 Економічний профіль  Основи менеджменту (10 клас)