Перелік курсів за вибором та факультативів 
для до профільної підготовки та профільного навчання

НапрямКурси за виборомФакультативи
Поглиблене вивчення математикиМетоди розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики (8 клас)Розв’язування задач з параметрами (8 клас)
Поглиблене вивчення інформатики
Основи алгоритмізації та програмування (8-9 класи) 

Подільність цілих чисел (8 клас) 

 
Десять уроків гармонії (9 клас) 

Геометричний практикум (9 клас)

 
Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей (9 клас) 
Поглиблене вивчення економіки 

Задачі економічного змісту в курсі алгебри (8-9  класи)

Клієнт банку (9 клас)
Основи сімейного господарювання (8 клас) 
Математичний профіль   Вища математика (10-11 класи) Комплексні числа та їх застосування (11 клас)
 Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах (10 клас) 
 Математичні основи інформатики (10 клас)  
 Основи баз даних (10 клас)  
 Інформаційно-технологічний профіль  

Математичні основи інформатики (10 клас) 

 
 Основи візуального програмування (11 клас) 
 Інформаційний працівник (11 клас) 
 Економічний профіль Основи менеджменту (10 клас)